.

Prista Trafo A

Tanım ve Uygulama

Prista® Trafo A, fenolik tipi antioksidan eklenmiş, oldukça rafine naftenik tipi madeni yağdan formüle edilmiş katkılı bir transformatör yağıdır. Yalıtım ve ısı transfer ortamı olarak yağ gerektiren transformatörler, devre kesiciler (anahtarlar) vs. gibi yüksek gerilimli elektrik donanımlarında kullanım için tasarlanmıştır. 

Faydaları

   •   Çok iyi ısı transfer özellikleri  
   •   Bozulmaya karşı azami direnç 
   •   Çok iyi düşük sıcaklık özellikleri
   •   Yüksek dielektrik dayanıklılık  
   •   Çok iyi oksidasyon kararlılığı
   •   Siemens onaylı