.

BDS EN ISO 3104+AC;  ASTM D445

Petrol ürünleri- Saydam ve opak ürünler - Kinematik viskozitenin tayini ve dinamik viskozitenin hesaplanması (ISO 3104:1994)

ASTM D7042

Dinamik Viskozite için Standart Test Metodu ve Stabinger Viskometre ile Sıvıların Yoğunluğu (ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması)

BDS ISO 2909; ASTM D2270

Petrol ürünleri - Viskozite indeksinin kinematik viskoziteden hesaplanması

BDS EN ISO 3675; ASTM D1298

Ham petrol ve likit petrol ürünleri - Laboratuvarda yoğunluk tayini - Hidrometre metodu (ISO 3675:1998)

ASTM D4052

Yoğunluk, Nispi Yoğunluk için Standart Test Metodu ve Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvıların API Gravitesi

BDS EN ISO 2592; ASTM D92

Parlama ve yanma noktalarının tayini - Cleveland açık kap metodu (ISO 2592:2000)

BDS EN ISO 2719; ASTM D93

Parlama noktasının tayini - Pensky-Martens kapalı kap metodu (ISO 2719:2002)

BDS ISO 3016; ASTM D97

Petrol ürünleri -Akma noktasının tayini

BDS EN 23015; ASTM D2500

Petrol ürünlerin sislenme noktasının tayini 

BDS 1752

Petrol ürünleri. Asitliğin ve asit sayısının tayini.

BDS ISO 6618; ASTM D974

Petrol ürünleri ve yağlar - Asitin ve asit sayısının tayini - Renk belirteç titrasyon metodu

BDS ISO 6614; ASTM D 1401

Petrol ürünleri - petrol yağlarının ve sentetik sıvıların su ayırma özelliğinin tayini

BDS ISO 6247; ASTM D892

Petrol ürünleri - Yağlama yağlarının köpürme özelliklerinin tayini

BDS ISO 9120;  ASTM D3427

Petrol ve ilgili ürünler - Buhar türbini ve diğer yağların hava ayrışma özelliklerinin tayini - Impinger (çarpma) metodu

BDS 8088; ASTM D5800

Noack Metodu ile Yağlama Yağlarının Buhar Kaybı için Standart Test Metodu

ASTM D5293; BDS 14147 

Soğuk Marş Simülatörü Kullanılarak –10°C ile –35°C Arasındaki Motor Yağlarının ve Baz Ürünlerin Görünür Viskozitesi için Standart Test Metodu

BDS EN ISO 8754

Petrol ürünleri - Kükürt içeriğinin tayini - Enerji ayırmalı X-ışını flüoresans spektrometrisi (ISO 8754:2003)

ASTM D4927 

Yağların ve Katkı Maddelerinin Elemen Analizi için Standart Test Metodu- Dalgaboyu-Ayırmalı X-Işını Flüoresans Spektrometrisi ile Baryum, Kalsiyum, Fosfor, Kükürt ve Çinko 

BDS ISO 2049; ASTM D1500

Petrol ürünleri - Renk tayini (ASTM ölçeği)

BDS ISO 3733

Petrol ürünleri ve bitümlü maddeler - Su tayini - Distilasyon metodu

BDS ISO 760

Su tayini - Karl Fischer metodu (Genel metod)

BDS EN ISO 6245; ASTM D482

Petrol ürünleri - Kül tayini (ISO 6245:2001)

BDS ISO 6615

Petrol ürünleri - Karbon kalıntısı tayini - Conradson metodu

BDS 5252

Petrol ürünleri. Suda çözülebilir asitlerin ve bazların tayini.

St of SIV 2876

Ham petrol, petrol ürünleri ve katkı maddeleri. Filtreleme ile mekanik atık içeriğinin tayini metodu.

BDS ISO 5661

Petrol ürünleri - Hidrokarbon sıvılar - Kırılma indeksinin tayini

BDS EN ISO 2160; ASTM D130

Petrol ürünleri - Bakır korozyonu - Bakır şerit testi (ISO 2160:1998)

BDS ISO 7120; ASTM D665

Petrol ürünleri ve yağlar - Petrol ürünleri ve diğer yağlar - Su mevcudiyetinde pas önleme özelliklerinin tayini

BDS 9779

Petrol ürünleri. Fosfor içeriğinin tayini.

ASTM D4951 

İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometri Metodu ile Yağlama Yağlarındaki Katkı Elementlerinin Tayini için Standart Test Metodu

ASTM D5185 

İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometri Metodu (ICP-AES) ile Kullanılan ve Kullanılmayan Yağlama Yağlarının ve Baz Yağların Çoklu Elementlerinin  Tayini için Standart Test Metodu

BDS 9786; ASTM D4172 

Yağlama yağları. Dört bilyalı makina ile aşınma önleme özelliklerinin tayini.

BDS 9787; ASTM D2783

Petrol ürünleri. Dört bilyalı makina için yağlama yağlarının ve sıvıların aşınma ve sürtünme önleme özelliklerinin tayin metodu.

BDS 14348

Yağlama yağları. Saklama kararlılığı ve uyumluluk.

BDS 17249; DIN 51589 –1

Endüstriyel yağlama yağları. Buhar işleminden sonra su ayırma kabiliyetinin tayini.

BDS ISO 4406

Hidrolik yağ gücü - Sıvılar - Katı partiküllere göre kirlenme seviyesini kodlama metodu

ISO 11500

Hidrolik yağ gücü - Işık sönme prensibi kullanılarak otomatik partikül sayma ile sıvı bir örneğin partikül kirlenme seviyesinin tayini

ASTM D2272

Döner Basınç Kazanı (RPVOT) ile Buhar Türbin Yağlarının Oksidasyon Kararlılığı için Standart Test Metodu

BDS 17248; ASTM D6278

Polimer katkı maddeleri içeren yağlama yağları. Mekanik hasar kararlılığının tayini.

BDS 1751

Yağlar ve koyu renkli petrol ürünleri. Donma sıcaklığının tayini

BDS 14627; ASTM D2983

Brookfield Viskometre ile Yağların Düşük Sıcaklık Viskozitesi için Standart Test Metodu

BDS ISO 3987; ASTM D874

Petrol ürünleri - Yağlama yağları ve katkı maddeleri - Sülfatlanmış külün tayini

BDS EN 62021-1

Yalıtkan sıvılar - Asitlik tayini - Kısım 1: Otomatik potansiyometrik titrasyon

BDS EN 60296

Elektroteknik uygulamalar için sıvılar - Transformatörler ve kumanda mekanizmaları için kullanılmamış mineral yalıtım yağları

BDS EN 60814

Yalıtım sıvıları - Yağla emprenye edilmiş kağıt ve mukavva - Otomatik kulometrik karl fischer titrasyon metodu ile su tayini (IEC 60814:1997).

BDS EN 60666

Mİneral yalıtım yağlarındaki belirlenen katkı maddelerinin tespiti ve tayini

BDS ISO 5662 

Petrol ürünleri - Elektriksel yalıtım yağları - Korozif kükürt tayini

DIN 51353

Yalıtım yağlarının test edilmesi; korozif kükürt tayini ; gümüş şerit testi

BDS EN 60247

Yalıtım sıvıları - Relatif geçirgenlik ölçümü, dielektrik kayıp faktörü (tan δ) ve d.c. öz direnci

ASTM D971 

Halka Metodu ile Yağın Suya Karşı Arayüzey Gerilimi için Standart Test Metodu

BDS EN 60156

Yalıtım sıvıları - Güç frekansında delinme gerilimi tayini - Test metodu (IEC 60156:1995). 

BDS EN 61125

Kullanılmamış hidrokarbon yalıtım sıvıları - Oksidasyon kararlılığının değerlendirilmesi için test metodları

BDS 13727; ASTM D2896

Yağlar ve katkı maddeleri. Potansiyometrik perklorik asit titrasyon metodu ile toplam baz sayısı tayini.

BDS 16564; ASTM D4684; ASTM D3829

Motor yağları. Mini döner viskometre ile motor yağlarının pompalanabilme sınır sıcaklığının tahmini.

BDS 5496

Petrol ürünleri. Sabunlaşma sayısı tayini.

BDS 1552

Bitkisel yağlar. Onay ve örnek alma kuralları. Test metodları.

BDS 16749

Kimyasal Ürünler. Su solüsyonları pH değerlerinin tayini için potansiyometrik metod

BDS 14843

Yağlama-soğutma sıvıları. Emülsiyon kararlılığı tayini.

BDS 14887

Yağlama-soğutma sıvıları. Sulu emülsiyonların ve solüsyonların köpürme özelliklerinin tayin metodu.

BDS 15014

Metal işleme yağları. Emülsiyon hızı tayini.

BDS 8563

Karayolu taşıtlarının fren sıvıları. Test metodları.

ISO 4925

Karayolu taşıtları- Hidrolik sistemler için petrol esaslı olmayan fren sıvılarının özellikleri

BDS 10126

Soğutma suları/antifrizler

ASTM D1122

Hidrometre ile Motor Soğutma Suyu Konsantrasyonlarının ve Motor Soğutma Sularının Yoğunluğu ve Nispi Yoğunluğu için Standart Test Metodu

ASTM D1120

Motor Soğutma Sularının Kaynama Noktası için Standart Test Metodu

ASTM D1177

Sulu Motor Soğutma Sularının Donma Noktası için Standart Test Metodu

ASTM D1287

Motor Soğutma Suları ve Pas Önleyiciler için Standart Test Metodu

ASTM D1121

Motor Soğutma Sularının ve Pas Önleyicilerin Rezerv Alkanitesi için Standart Test Metodu

ASTM D1881

Motor Soğutma Sularının Cam Kaplarda Köpürme Eğilimi için Standart Test Metodu

ASTM D1384

Motor Soğutma Sularının Cam Kaplarda Korozyon Testi için Standart Test Metodu

BDS EN ISO 3170

Petrol esaslı sıvılar - Manuel örnek alma (ISO 3170:2004)

BDS EN 60475

Yalıtım sıvılarının örnek alma metodu